1360 Görüntülenme

Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi

Kurum Hakkında

Eğitim ve Öğretim Anlayışımız

Varlık Lisesi’nin kurucu ekibi, felsefe temelli bir öğretim anlayışını benimser. Bu anlayış doğrultusunda temel hedefimiz, eğitim sektörü içinde kalıcı bir yer edinerek, nitelikli bir okul olmayı başarabilmektir.

Bu anlayış ve hedef doğrultusunda, öğretim denen şeyi, bir bütün olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliği olarak tanımlıyor ve öğretimin temel amacını, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmak olarak görüyoruz.

Öğrenciler tarafından derslerin kavranabilmesi için, dış koşullardan çok, iç koşulların belirleyici olduğunu düşünmemiz nedeniyle, gerek Türkiye’de gerekse dünyada büyük bir yaygınlık kazanan psikoloji temelli öğretim yaklaşımlarından uzakta bir öğretim politikası uygulamaktayız. 


VAP'ta Ne Var Ne Yok?

Varlık Lisesi'nde eğitim denen olgu, felsefenin bir ürünü olma ile bir arada yaşama kültürünü geliştirme ve tesis etme çabasında konumlanır. Bu doğrultuda, eğitimi bir bütün olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliği olarak tanımlıyor ve eğitim-öğretimin temel amacını, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmak olarak görüyoruz. Bunun için kurum bünyemizde var olan hususlar kadar yok olan hususlara da özen gösteriyoruz.

​Varlık'ta, tek fiyat uygulaması vardır. 
Eşit emeğe eşit ücret talep ediyoruz. Kurumumuzda, kuruluşumuzdan itibaren aynı gruba ilişkin farklı fiyatlarla alınan kayıtlar yoktur.
 
Varlık'ta tek sınıf türünde eğitim vardır.
12 kişilik sınıflarda eğitim yapıyoruz. Kurumumuzda normal, özel, VIP vb sınıf uygulamarı yoktur.

Varlık'ta, standart ders süresi vardır.
Derslerimiz 40, teneffüslerimiz 10 dakikadır. Kurumumuzda hiçbir şekilde blok ders uygulaması yapılmaz.

Varlık'ta tüm gruplara yönelik aynı nitelikte bir eğitim kadrosu vardır.
Nitelikli bir eğitim kadrosu olarak bir ekip halinde çalışıyoruz. Kurumumuzda "iyi sınıfların öğretmeni", "kötü sınıfların öğretmeni" gibi etik dışı yaklaşım ve uygulamalar yoktur. 

Varlık'ta, eğitimi herkes için bir hak olarak tanımlayan yaklaşımlar vardır.
Kurumumuzda eğitimi bir “meslek edindirme kursu” olarak gören yaklaşımlar yoktur.

Varlık’ta akıllı tahta, tablet vb uygulamalar yoktur.
Derslerimizi klasik materyallerle işliyoruz: karatahta ve tebeşir.
 
Varlık’ta öğrencilerin cep telefonu kullanımına izin yoktur.
Keyifli ders çalışma ortamı ve sağlıklı akademik ilişkilerin kurulabilmesi adına derslerde ve teneffüslerde cep telefonu kullanımına izin vermiyoruz.

Varlık’ta “iyi gidiyor, kötü gidiyor.” söylemlerine yer yok.
Eğitim koordinatörlerimizin geliştirdiği özgün ve profesyonel bir eğitim programı olan Varlık Akademi Programıyla (VAP) sadece ve sadece veriler eşliğinde değerlendirmeler yapıyoruz.  

Varlık’ta “Günde şu kadar soru çözün.” şeklinde ödevler yok.
Eğitim ve öğretimin vazgeçilmezi olan ödevlendirmeleri, Varlık Akademi Programıyla (VAP) titiz bir şekilde yapıyor ve titiz bir şekilde takip ediyoruz.
 
Varlık’ta yalnız başına gezinen dağınık bir “istemek” kavramı yok.
Eğitimin esası olan “hak etmek” kavramı için gerekenlerden sonra gelen bir “istemek” kavramını benimsiyoruz.