Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
İlköğretim Hakkında
Kampüste Yaşam
Veliler Anlatıyor

Kurum Hakkında

Tarihçe

Özel Selçuklu V.İ.P Koleji, eğitim hayatına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlamıştır. 

Bünyesinde Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokul bulunmaktadır. Butik okulculuğun Ankara’da ki yeni adresi Selçuklu V.İ.P koleji, alanının uzmanı öğretmenler tarafından kurulmuş bir “Öğretmen” kuruluşudur. Bu yönüyle yılların birikim ve deneyimini bünyesinde toplamıştır. 4000 metrekare kapalı alanı, 1250 metrekare bahçe alanı, modern, konforlu  yeni binası ile Yenimahalle bölgesinde eğitimin, geleneklerine bağlı, modern ve çağdaş yüzüdür.


Vizyon - Misyon

VİZYON: Yaşam boyu öğrenme felsefesini kendine rehber edinmiş uzman eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, aziz vatanımıza ve şanlı ecdadımıza layık nesiller yetiştiren, "Yüksek Standartlı” bir eğitim öğretim kurumu olmaktır. 

MİSYON: Büyük Türk Milletinin milli, ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; Ailesinin, Vatanının, Milletinin, Bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında olan… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş… Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli, gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli… Bilimsel analitik, eleştirel düşünebilen, duygudaşlık kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.


Yabancı Dil Eğitimi

 Özel Selçuklu Koleji, çocuğunun modern bir eğitim almasını ve en az bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenmesini isteyen ileri görüşlü insanların tercih ettiği bir okuldur.

           Özel Selçuklu Koleji’nde öğrenciler, modern çağın gerekliliği olarak birebir ilgi ve takibi esas alan İngilizce eğitimi sayesinde İngilizceyi üst seviyede anlama, konuşma ve yazma becerisi kazanırlar.

           Okulumuzda İngilizceyi öğretirken, klasik yöntemlerin dışında, dili sadece bir ders olarak öğretmek yerine, öğrencilerimizi, anadillerini öğrenirken yaşamış oldukları evrelerden, deneyimlerden, geçirerek onların dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

           Anadil edinme basamaklarını şöyle sıralayabiliriz. “Konuşma öncesi dönem, dinleme dönemi, heceleme dönemi, tek kelime dönemi, kelimelerin birleştirilmesi dönemi ve dilin aktif bir şekilde kazanılıp, kullanılması dönemi”

           Yaparak, yaşatarak, doğal öğrenme ortamları oluşturarak, bilgisayar destekli interaktif sınıflarda İngilizcenin aktif şekilde kullanılmasına ortam sağlıyoruz.


Sosyal Bir Okul

 Özel Selçuklu ilkokulunda öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz programlarda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır.

           Problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi, programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme ortamları hazırlanır.

           Selçuklu İlkokulu’nda okul hayatın kendisidir. Öğrenciler burada hayata hazırlanır. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve beceriler burada kazandırılır. Onları hayattaki değişimleri kolayca kavrayabilen donanımlı bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizden biridir.  

           Bizler biliriz ki mutlu çocuklar daha çok ve daha kolay öğrenir. Onların mutlu olması en birincil hedefimizdir. Ay içine profesyonelce serpiştirilmiş sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler sayesinde öğrencilerimizin tam ve eksiksiz sosyalleşmesi sağlanmaktadır. 


Öğrenci Odaklı Eğitim

        Özel Selçuklu ilkokulunda öğrenme süreçleri titizlikle izlenir.  İkinci sınıftan itibaren öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitim-öğretim yılı başında tespit edilir. Bir önceki yılın öğrenme eksikleri belirlenir ve eğitim-öğretim faaliyetleri buna göre planlanır.

        Her ayın sonunda düzenli olarak yapılan “Türkiye Geneli” deneme sınavları ile vermiş olduğumuz bilgilerin sağlıklı bir şekilde ölçümü yapılır. Ölçüm sonuçları büyük bir titizlikle grafiğe dökülür. Elde edilen istatistiksel veriler değerlendirilmek üzere ilgililere gönderilir. Bu veriler ışığında sınıf sınıf; ders ders öğrenme eksiklikleri tespit edilerek, yapılması gereken çalışmalar belirlenir ve vakit kaybetmeden uygulamaya konulur.

        Bu çalışmalar esnasında ortalamanın altında kalan ya da ortalamanın üstüne çıkan öğrencilere “Bireyselleştirilmiş Eğitim” programı uygulanır. Özel Selçuklu ilkokulunda, öğrencinin okuldaki yaşantısı bir bütün içinde değerlendirilir. Öğrenci odaklı bir eğitim metodu uygulanır.