Kurum Puanı : 0 / 5

0 kez oylandı

Kurum Bilgilendirme Videoları

Kurum Hakkında

Tarihçe

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullar zincirinin ilk halkası 1989 yılında ilkokul kısmıyla hizmete giren, ODTÜ Yerleşkesi içindeki Ankara Okulumuz olmuştur.

Bu gün ülkemizin sekiz farklı ilinde, 850'nin üstünde öğretmeni, 300 dolayında destek personeli ve yaklaşık 7000'nin üzerinde öğrencisiyle hizmet veren okullarımız:

 • Ankara: ODTÜ GVO Özel İlkokulu ve Ortaokulu (1989)
 • Ankara: ODTÜ GVO Özel Lisesi (1994)
 • Mersin: ODTÜ GVO Özel Mersin İlkokulu ve Ortaokulu (1997 )
 • Mersin: ODTÜ GVO Özel Mersin Lisesi (2015 )
 • Denizli: ODTÜ GVO Özel Denizli İlkokulu ve Ortaokulu (1998 )
 • Denizli: ODTÜ GVO Özel Denizli Lisesi (2014 )
 • Kayseri: ODTÜ GVO Özel Erkilet İlkokulu ve Ortaokulu (1999 )

 

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz okullar:

 • Niğde: ODTÜ GVO Özel Niğde İlkokulu ve Ortaokulu (1998)
 • Niğde: ODTÜ GVO Özel Niçev Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi (2017)
 • Kocaeli: ODTÜ GVO Özel KYÖD İlkokulu ve Ortaokulu (1999)
 • Manisa: Özel Manisa Ülkem İlkokulu ve Ortaokulu (2003)
 • Konya: Özel Konya Alp İlkokulu ve Ortaokulu (2011)

Okullarımız, geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkarak öğrenme sürecini proje tabanlı ve öğrenci merkezli akademik programlarla yürütmeyi hedefleyerek bulundukları illerin önde gelen okulları arasında yer almışlardır. Akademik başarılarının yanısıra öğrencilerinin sosyal yönlerinin gelişimine de önem veren okullarımızda sağlanan fiziksel ortamlar ve alanında uzmanlarla yapılan çalışmalar sonucunda bir çok başarıya imza atılmaktadır.


Misyonumuz - Vizyonumuz

 MİSYONUMUZ

 Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek.

 VİZYONUMUZ

 Türkiye'nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.


Kurum Felsefemiz

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları,

 • Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar.
 • Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri ile donanmış bireyler yetiştirir.
 • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçidir.
 • Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar.
 • Eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun en temel zenginliği ve kaynağı olarak görür.
 • Öğrenci, aile ve öğretmeni edilgen gören bir eğitim anlayışı yerine, bu öğeleri merkeze alan, onların beklentileri doğrultusunda biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular.
 • Öğretmeni sadece bir uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlara katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak görür.
 • Eğitim - Öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle, bir üst öğretim programı için gerekli olan bilgi donanımını sağlar.
 • Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır.


İlke ve Amaçlarımız

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve ATATÜRK ilkelerine bağlı, sevgi dolu ve çağdaş bireyler yetiştirmek,
 • Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak,
 • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek,
 • Geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkmak,
 • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamak,
 • Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kendi kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele almak,
 • Öğrencileri bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğretmenlere karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak,
 • Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak,
 • Öğretim programlarını sınav stresinden uzak, 12 yıl kesintiye uğratmadan sürdürmek,
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik konusunda KALDER ile imzalanan "İyi Niyet Bildirgesi" doğrultusunda kısa zamanda, ulusal boyutta daha güçlü ve yüksek standartlara sahip "Örnek Okul" olmak.


ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının Diğer Özel Okullardan Farkı Nedir?

1989 yılında Eğitim - Öğretime başlayan okulumuzda geleneksel ve kalıplaşmış program anlayışı yerine yaratıcı, yenilikçi ve özgün eğitim programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerini öğrenmiş, yabancı dil iletişim becerilerini kazanmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen çağdaş bireyler olarak yetişmeleri hedefimizdir.

Okulumuzdaki Eğitim - Öğretim yaşantısında öğrencilerimizin, duyuşsal, bilişsel ve devinimsel alandaki becerilerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenim etkinliklerimiz, öğrencilerimizin bilgi, duygu dünyası ve eylem biçimleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.


Ölçme - Değerlendirme Yaklaşımımız

Okullarımızda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Günümüz değerlendirme anlayışında; güvenilir, performans temelli, gerçekçi ve uygulanabilir özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla, okullarımızda uygulanan sınıf içi etkinlikler, ödevler ve tüm değerlendirmeler, öğrencilere üst düzeyde düşünme becerisi kazandırmaya ve öğrendikleriyle günlük yaşam arasında bağlantı kurmasına yönelik yapılandırılmaktadır.

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlanır. Bu amaçla okullarımızda yeni değerlendirme anlayışı benimsenmekte ve uygulanmaktadır.