Kurum Puanı : 0 / 5

0 kez oylandı

Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Anasınıf Hakkında

Kurum Hakkında

Tarihçe

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 1984 yılında iki eğitimci, Nesibe Aydın ve Hüsamettin Aydın tarafından kurulmuştur. Kurucularımız, hazırladıkları kaliteli eserler ile Türkiye’nin nitelikli eğitim yayıncılık firması olan Aydın Yayıncılık’ın temellerini o yıllarda atmışlardır.

Aydın Yayıncılık, MEB tarafından onaylı ders kitapları başta olmak üzere, ürettiği ve hâlen üretmeye devam ettiği kaliteli kitapları ile sektördeki konumunu ve kazandığı başarıyı sürekli korumuştur. Aydın Yayınları’nın MEB onaylı ders kitapları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğretmenlerin beğenisini üst düzeyde kazanan kitaplar olarak takdir toplamaktadır. Yayınevimiz müfredatlar doğrultusunda, tüm sınıflar ve tüm derslerde, nitelikli ve teknoloji uyumlu eserler üretmeye devam etmektedir.

Kurucularımız, 1997 yılında, Ankara’nın en başarılı ve istikrarlı dershanelerinden; Nesibe Aydın Dershanesi’ni faaliyete geçirmişlerdir. Kurulduğu yıldan itibaren, en üst düzeyde başarı yakalayan, üniversite sınavlarında aldığı sonuçlar ile aileler ve öğrencilerin büyük güvenini kazanan dershanemiz, bir öğretim üssü olarak zihinlerde yer etmiştir. Nesibe Aydın Dershanesi, her yıl üniversiteye ve liselere hazırlık sınavlarında öğrencilerini topluca başarıya taşımanın yanı sıra, öğrencilerinin %80’ini yüksek puanlı yerlere yerleştirerek Türkiye rekorları kırmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren “Nesibe Aydın Dershanesi”, “Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi” adı altında okula dönüşmüştür ve eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi, bir sonraki yılın öğrencilerinin kayıtları için her yıl Şubat ayında sınav yapar ve sonraki yılın kayıtlarını kapattığını da Mart ayı başında ilan eder ve dershanemizden devraldığı başarı geleneğini artırarak devam ettirir.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları sırasıyla, 2011 yılında Ankara Oran semtinde yer alan Sanat Akademisini, 2012 yılında Çankaya ve Ümitköy Okullarını, 2016 yılında Konya ve Antalya Okullarını faaliyete geçirmiştir. 2018 yılında ise Kocaeli ve Mersin Okulları faaliyete geçecektir.


Yabancı Dil Eğitimi

 • İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
 • İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeyleri, okulların resmi kapanış tarihinden 1 gün sonra yapılacak olan İngilizce Düzey Belirleme etkinliğine göre belirlenecektir.
 • Düzeyi zayıf olan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, okullar açılmadan önce, Hizmet İçi Eğitimlerimizin başlangıç tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır. İngilizce takviye çalışmalarına okullar açıldıktan sonra da cumartesi günleri devam edilir.
 • İngilizce dersleri, ilkokulumuzun tüm sınıflarında, haftada 14 saattir. İngilizce derslerinde; dilbilgisi, konuşma, okuma, yazma becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
 • Öğrencilerimiz, liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.
 • İlkokullarımızda, seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dilin öğretimi (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) 2. sınıftan itibaren verilir. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.


PYP Programı

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik sorgulayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

IB’nin ilk yıllar programı olarak tanımlanan Primary Years Programme (PYP), 3 yaşından itibaren uygulanmaya başlanır ve 12 yaşına kadar olan süreci kapsar. PYP, öğrencileri anaokulundan itibaren yaratıcılığa, soru sormaya, araştırmaya ve işbirliği içinde çalışmaya yöneltmeyi amaçlar.  Uluslararası bilince sahip, sosyal becerileri gelişmiş, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan, duyarlı, özgüveni gelişmiş, araştıran sorgulayan bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapılır.

Okulumuzda ana sınıfından itibaren uygulanmaya başlanan programın hedefi öğrenci ve öğretmenin etkin bir sorgulama yaptığı sınıf ortamı oluşturmaktır.


Gelişim ve Bilim Programı

İlkokulumuzda 1-5. sınıf düzeyindeki, hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarıyla dikkat çeken öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için farklı içeriklere sahip bir hafta sonu programıdır. GBP, farklı öğrenme hızları ve potansiyelleri olan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel temellere dayanan zenginleştirilmiş eğitim fırsatı sunmaktadır.

Programa katılan öğrencilerin farklı gelişim alanlarındaki yeterlilikleri, yaratıcılıkları, sosyal ve duygusal olgunlukları, ilgi alanları, öğrenme stilleri gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Okul dışından öğrencilerin katılımına da açık olan programda; Lego-Robotics, Kodlama, Genetik, Zooloji, Bilim ve Deney,  Astronomi, Kriptoloji, Story Design vb ders içerikleri bulunmaktadır.


Eğitim Programımız

 • Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşır.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak okulumuz kütüphanesinde “okuma etkinliği” yaparlar.
 • İlkokullarımızda, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanır. Program kapsamında, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir.
 • İlkokullarımızda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine, o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmeni girer. Sınıf öğretmeni öğrencilerini, bir sonraki yıl için, bir üst sınıf düzeyinde uzmanlaşmış olan sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, Seçmeli İkinci Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş öğretmenleri girer.
 • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır.
 • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi – gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster – anlat etkinlikleri, proje çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
 • Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilirler.
 • Kampüsümüzdeki öğrencilerimizin yarısından fazlası lisanslı sporcudur.