Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi

Kurum Hakkında

Tarihçe

Özel Meltem Ayhan Okulları’nın temeli, 1998’den beri özel eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalışan Meltem Ayhan tarafından "Belirlediği hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşayan başarılı bireyler yetiştirmek" amacıyla 2007'de kurulan ve "Butik" bir eğitim kurumu olan Meltem Ayhan Dershanesi’yle atıldı. Meltem Ayhan Dershanesi, eğitimde kişisel farklılıkların gözetilmesi ve bireysel ilginin ön planda olması ilkesiyle hareket etti. Öğrencilerinin nitelikli liselere ve üniversitelere yerleşmesinde kuruluşundan bu yana başarı çıtasını yüksek tuttu.
 
Daha fazla öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturmak amacıyla ve velilerden gelen yoğun talep üzerine Meltem Ayhan Eğitim Kurumları’na 2013-2014 eğitim öğretim yılında  “Meltem Ayhan Anadolu Lisesi” katıldı. Diğer yandan kurum, mezun öğrencilere yönelik Özel Öğretim Kursu’yla üniversite hazırlık eğitimine devam etmektedir.
 
Meltem Ayhan Eğitim Kurumları, 2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılında kendine ait yerleşkesinde, her türlü eğitim olanağıyla donatılmış Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul kademelerini de faaliyete geçirmiştir.
 
Batıkent’te kendine özgü, “özel” bir yer edinen Meltem Ayhan Okulları, eğitim dizgesinin her aşamasındaki değişmeleri yakından izleyerek kendini yenilemekte ve geliştirmekte, ortaya çıkan gereksinimleri karşılayabilmek için yeni yeni olanaklarla donanmaktadır.
 
21. yüzyıl öğretmeninin yetkinliklerine sahip seçkin kadrosuyla, akademik ve sosyal beceriler edinmiş öğrenciler yetiştirmek hedefiyle hareket eden Meltem Ayhan Okulları, kurucusunun kimliğiyle mesleğini özdeş kılmanın bir ürünüdür.


Eğitim Yaklaşımı

Meltem Ayhan Okullarında yapılan ders ve etkinliklerin temelde üç boyutu bulunmaktadır:
 
1) Tematik/Bütünleşik Öğrenme: Okullarımızda dersler ve dersleri tamamlayan akademik etkinlikler, disiplinler arası ilişkilendirme gereğinin bir sonucu olarak, olabildiğince birbirleriyle ilişkili ve bir bütün olarak kurgulanmaktadır. Çocukların bir derste edindikleri beceri ve kazanımların diğer derslerdeki beceri ve kazanımlarla ilişki içinde bütünleşik bir yapıda ele alınması temel hedefimizdir.
 
2) Keşif /Etkinlik Temelli Öğrenme: Öğrenme tasarımımızın diğer bileşeni, öğrencilerin öğrenme yöntemlerine yöneliktir. Öğrencilerin akademik içeriği olabildiğince keşif ve ispat temelinde ele almaları, öğrenme sürecinin özneleri konumunda bulunmaları eğitim yaklaşımımızın bir gereğidir. Bu nedenle tüm dersler yapılandırıcı bir modelde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşıma uygun atölye ve müzeler kurulmakta, öğrencilerin edindikleri beceriler, doğal ve yapay uygulama olanaklarıyla desteklenmeye çalışılmaktadır.
 
3) Öğrenme Stillerine Yönelik Tasarım: Eğitim öğretim etkinlikleri temelde sosyal etkinliklerdir. Diğer bir ifadeyle öğretim çalışmaları gruplarla yapılmaktadır. Ne var ki öğrencilerin grup içinde nasıl öğrendikleri, hangi öğrenme biçimlerinin nasıl desteklenmesi gerektiği atlanmaması gereken bir konudur. Okullarımızda öğrenme tasarımı yapılırken tüm öğrenme biçimlerine yönelik etkinlikler hesaba katılmakta ve farklı öğrenme biçimlerine sahip çocukların öğrenme heyecanı korunmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ele alışla, öğrencilerin bireysel gelişimi izlenmekte, bireysel kapasitesinin izin verdiği en üst düzeyde yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
Ödev - Etüt                                                                                                                                                                                                                         
Okullarımızda ödevler; derslerin tamamlanması, alıştırma ve soru çözümü, üst düzey becerilerin edinilmesi gibi, bir anlamda derslerin bireysel olarak desteklenmesi biçiminde ele alınmaktadır. Etüt saatlerimiz, her  haftanın ödev ve atölye çalışmalarıyla bütünlük oluşturacak şekilde planlanmakta ve ödevin konusuna uygun dersin öğretmenleriyle birlikte yapılmaktadır. Çeşitli nedenlerle, okulumuz dışında yapılması gereken ödevler (araştırma, gözlem ve yaratıcılık gerektiren vb.) de etkili bir danışmanlıkla desteklenmektedir.


Yabancı Dil

Öğrencilerimizin başta İngilizce olmak üzere yabancı dil edinmeleri günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Yabancı dil edinme, bir dilin yaş düzeyine uygun ve anadiline benzer bir biçimde kullanımına karşılık gelmektedir. Okullarımızda her sınıf düzeyine uygun, Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatına ek olarak Cambridge sistemi uygulanmakta ve bu sistemde özel eğitim almış öğretmenlerle İngilizce çalışmaları yapılmakta, böylece öğrencilerin ve kurumun başarısı Cambridge sınavları ile izlenmektedir. Sınıf düzeylerine göre 8-12 ders saati arasında yapılan bu temel dil çalışmasına ek olarak, Native Speakers aracılığıyla speaking, reading, writing ve listening çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 
Öğrencilerimizin ikinci yabancı dil seçmeleri durumunda onlara, benzer bir şekilde uygulamalı bir dil edinme imkânı sağlanmaktadır.


STEM+

STEM, Science (bilim) Tecnology (teknoloji) Engineering (mühendislik) Math (matematik) temelli eğitim yaklaşımı olarak disiplinler arası ilişkilendirmeyle öğrencinin bütünlüklü düşünme ve üretme becerisini desteklemektedir. STEM eğitimi almış öğretmenlerimizin rehberliğinde, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz STEM temelli etkinlikler gerçekleştirmektedir.
 
Eğitimde ileri ülkelerin günümüzde "iş içinde yaparak öğrenme" ilkesini yeniden keşfettiğini görüyoruz. Okulumuzda kurgulanan eğitim süreci de bu keşfe uygun olarak bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini bir arada değerlendiren STEM eğitim yaklaşımını temel alır. STEM çalışmaları okulumuzda belli bir program dahilinde, bu alanda eğitimli öğretmenlerce haftalık 2 ders saati olarak yürütülmektedir.


Atölyeler / Kulüpler

ATÖLYELER
 
Atölyeler, derslerin bütünleşik bir ele alışla ve uygulamalı bir şekilde öğrenilmesi için kurgulanmış, doğal ya da yapay uygulama etkinliklerinden oluşur. Atölye çalışmaları aylık olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Faaliyetleri tamamlanan atölyelerin yerine gereksinimi duyulan ve oluşma koşulları ortaya çıkan yeni atölyeler açılmaktadır. Her öğrenci mutlaka bir atölyenin katılımcısıdır ve ayda bir atölye değiştirmek durumundadır.
 
 
KULÜPLER
 
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak ve sosyal ilişkiler geliştirmeleri için kulüpler kurulmaktadır. Kulüpler özellikle görsel sanatlar, müzik ve spor alanlarında olmakla birlikte, drama, gezi vb. alanlarda da olabilmektedir. Hangi kulüplerin açılacağı her yılın başında öğrenci tercihleriyle belirlenmektedir.