Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Veliler Anlatıyor

Kurum Hakkında

Kurucumuz Arzu Aydoğan Kimdir?

Arzu Aydoğan
ODTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden 1997 yılında mezun oldu. İki yıl üretim mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında bir kere daha üniversite sınavına girdi ve ODTÜ Felsefe Bölümü’nü kazandı. Birinci sınıftan sonra 2002 yılında aynı bölümde yüksek lisans programına başladı. 2003 – 2005 yılları içinde, uzaktan eğitim olarak, İngiltere’deki Montessori Centre International’dan Montessori Yöntemi eğitimini aldı. 2003 yılından beri Sihirli Bahçe Montessori Okulu’nda Montessori Eğitmeni ve Eğitim Yöneticisi olarak çalışıyor. 2010 yılında Felsefe Yüksek Lisansını tamamladı. Bu tez Lap Lambert Academic Publishing’den yayınlandı. 2013 – 2014 akademik yılında Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü’nde, Montessori Öğretmen Eğitimleri’ni vermeye başladı. 2014 yılında Liberum Montessori Akademia’yı kurdu. Liberum Montessori Akademia ve Kapadokya Meslek Yüksek Okulu işbirliği yaparak 2014 – 2015 akademik yılında, Türkiye’de ilk kez bir üniversite tarafından onay verilen öğretmen eğitimlerini, Kapadokya Üniversitesi’nin sertifikalandırdığı bir programla başlattılar. 2017 yılında Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’ndan Eğitimde Hizmet Ödülü alan Arzu Aydoğan Kapadokya Üniversitesi’nde öğretim görevliliğine devam etmektedir. Aynı zamanda Liberum Montessori Akademia’ların Montessori Eğitimleri’ni ve veli seminerlerini sürdürmektedir.


İngilizce

Liberum Montessori Akademia’da dil eğitimi Total Psysical Response ( Tüm Fiziksel Tepki) ve Task Based (Aktivite Tabanlı) metotları esas alınarak verilmektedir. Bu metotlara göre İngilizce; görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanmaktadır. Pek çok okulda uygulanan geleneksel yabancı dil eğitiminden farklı olarak öğrencilerimiz, İngilizce sınıfına girmelerinden itibaren yabancı dili yaşamaya, yaşayarak öğrenmeye başlıyorlar. Dili yaşamak, kalıcılığını ve kullanımını arttırıyor. Yaratıcı etkinlikler ile konuların tam anlamıyla öğrencilerin zihinlerinde yer alması sağlanıyor.
Esas amacımız, öğrencilerimizin İngilizce dersinde yorulmadan, eğlenceli vakit geçirmesini ve öğrenmesini sağlamak.Bizim için İngilizce dersinde aynı Montessori derslerimizde olduğu gibi çocuğun bütün duyu organlarını işin içine katarak öğrenmesi çok önemli. İngilizce dersimizi işlerken Maria Montessori’nin felsefesinden oldukça yararlanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden İngilizce sınıfına hazırladığımız materyallerimizin Montessori felsefesine uyum sağlamasına özen gösterdik.
İngilizce öğrenimini; her öğrencinin kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak şarkılar, parmak oyunları, tekerlemeler, kelime oyunları, hafıza kartlarıyla oynanan oyunlar, sessiz sinema, drama, role-play ve canlandıracağımız hikayelerle destekliyoruz. Bu kitaplar ve etkinliklerle öğrencilerimiz İngilizce dersinde kelimeleri, basit cümle kalıplarını ve sınıf yönergelerini öğrenerek ilkokula sağlam bir altyapı oluşturmuş olacaklar.
“Mutlu olan çocuk öğrenir” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerimizin yabancı dili severek, isteyerek öğrenmeleri bizim için en önemli nokta. Bu çerçevede öğrencilerimiz İngilizce derslerine ders yapmak amacıyla değil eğlenmek amacıyla gelsinler istiyoruz. Amaç eğlenmek olunca da daha hızlı öğreniyorlar. Liberum Montessori Akademia’da öğrenciler, İngilizce eğitiminde de öğrenci merkezli bir okulda olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.


Tenis Whizz Program

Erken çocukluk döneminde (2-7 yaş arası) çocuklara, Temel Hareket Eğitiminin verilmesi; onların ileride spora yatkın ve sağlıklı olmaları açısından yaşam boyu spor alışkanlıklarını kazanmaları açısından çok önemlidir.
Bu eğitimle çocukların, yerçekimine karşı denge becerisi, yer değiştirebilme becerisi ve nesne kontrol becerisinin geliştirilmesi sağlanır. Ancak fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden gelişimlerindeki farklılıklar dolayısıyla verilecek eğitimin bu yaş grubuna özel olarak hazırlanmış olması gerekir.
Tennis Whizz 3-5 yaş arası çocuklara yönelik İngiltere’de hazırlanmış, Temel Hareket
Becerilerini geliştirecek oyunlarla dolu, onları sadece Tenise değil, basketbol, voleybol, futbol gibi birçok spora hazırlayan mükemmel bir programdır.


Okulumuzun Günlük İşleyişi

Geleneksel eğitimde okulların haftalık çizelgeleri hazırlanırken her yaş bir sınıf olarak düşünülür ve okulun içinde her topluluğun kendine ait bir yeri vardır. Oysa her çocuk okulun her yerini kullanabilmeli ve sabahtan bir sınıfa girdiğinde akşama kadar orada kalmamalıdır. Liberum Montessori Akademia’nın önemli bir farklılığı haftalık çizelgesi içinde çocukların tüm okulu kullanmalarını sağlayacak bir düzenlemenin bulunmasıdır.
Montessori’nin ilk okulu her farklı konudaki dersi aynı alanda yapmak durumundaydı çünkü sınıf olarak kullandıkları sadece büyük bir salonları vardı. Montessori araçları burada bulunurdu ve aynı mekanda hem çalışır, hem yemeklerini hazırlar ve yerler, hem de uyurlardı. Bugün okulların yerleşimleri o günden çok farklı. Üstelik çocukların gelişimlerini zengin bir çeşitlilikle destekleyebilmek için yandal dersleri de Montessori çalışmalarıyla beraber verilebilmekte.
Bu yeni koşullar bizi daha verimli bir haftalık çizelge hazırlamaya yöneltti ve oniki yıldır uyguladığımız özel bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeye göre çocuklar tüm günlerini Montessori Araçları’nın bulunduğu sınıfta ya da herhangi bir başka sınıfta geçirmezler. Yandal dersleri müzik, sanat, beden eğitimi, İngilizce, drama, bilimsel deneyler ve elbette bahçe oyunları ya da çiçeklerin, sebzelerin ve hayvanların bakımını yapmak, evcilik oynamak ya da yapı oyuncaklarıyla kale yapmak ve sayamadığımız daha birçok uğraş çocuğun haftalık çizelgesinin içinde bulunmalıdır.
Bir sınıf Montessori Eğitimi’nde çocuğun ihtiyaç duyduğu 2 – 3 saatlik bölünmez çalışma süresi içindeyken diğer bir sınıf müzik ve sanat dersinde olabilir ya da bahçeye çıkabilir. Sabah ve öğleden sonra saatleri tüm okul içinde özel bir paylaşımla düzenlenir. Böylece çocuğun Montessori Eğitimi’nde süreklilik sağlanırken farklı alanlarda da gelişim göstermesi desteklenir. Okul mekanı en verimli biçimde kullanılırken hiçbir çocuk okulun içindeki bir etkinlikten uzak kalmamış olur.