Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Anasınıfı Hakkında
İlköğretim Hakkında
Lise Hakkında
Veliler Anlatıyor
Kampüste Yaşam
Öğrenciler Anlatıyor
Mezunlar Anlatıyor

Kurum Hakkında

Misyonumuz

Hür düşünceye sahip, araştırma yönü kuvvetli, sorgulayan, ahlaki davranışlar edinmiş, kapasitesini geliştirme hedefini benimsemiş, kendi kültürüne ve dünya kültürlerine saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaş ve dünya vatandaşı olacak bireyleri yetiştirmek temel misyonumuzdur. Bu nedenle, Jale Tezer Koleji olarak  öğrencilerimizin kişilik ve ruh sağlıklarının her şeyden önemli olduğuna inanıyoruz. Her öğrencinin öğrenme şekline ve hızına saygılı davranarak bütün çocukların kendi kapasitelerine ve özelliklerine göre verilen bir eğitimle öğrenebileceklerini biliyoruz. Her öğrencinin gelişim aşamasını tek tek dikkatle izliyor, çocuklarımızın kalabalıkta kaybolmalarına izin vermiyoruz. Her öğrencinin tek ve benzersiz olduğuna inanıyoruz.


Yabancı Dil Eğitimi

 • Okulumuzda uygulanan yoğun İngilizce programının yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dersleri 4. sınıftan itibaren seçmeli ders olarak öğrencilerimize verilmektedir.
 • Yabancı öğretmenler tarafından verilen modern yabancı diller eğitiminin amacı; öğrencilerimizin 2 yabancı dile hâkim olarak mezun olmalarıdır.
 • Modern yabancı diller eğitimi, tiyatro, yarışma, seminer, gezi gibi bir çok aktiviteyle desteklenmektedir.


Bilişim Teknolojileri ve Coding

Bilişim teknolojileri Öğretmeni, rehberliğinde, yabancı dil destekli olarak uygulanan Kodlama Saati;

 • Bilgisayar bilimleri temel kavramları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,
 • Dijital vatandaşlık,
 • Algoritma geliştirme,
 • Programlama,
 • Dijital hikâyeleme,
 • Dijital oyun tasarımı
 • Robot tasarımı ile ilgili çalışmaları içeririr.


Kulüp Çalışmaları ve Etkinlikler

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.