Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi

Kurum Hakkında

Misyonumuz

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerini esas alarak Eğitim ve Öğretim hizmeti veren kurumlarımızda;

 

- Öğrenci merkezli Eğitim ve  Öğretim yöntem ve teknikleri etkin kullanarak geliştirmek,

- Eğitim teknolojisindeki yenilikleri kurumlara taşımak,

- Kurumlar arası bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşımına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel araştırmalarla sürekli gelişmeyi kurumsallaştırmak için varız.


Eğitim Politikamız

1. Milli ve manevi değerlere sahip, mükerrem insanlar yetiştirmek.

2. Kurumlarımızdaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.

3. Evrensel değerleri benimsemiş, ileri görüşlü, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

4. Bilimsel düşünebilme yeteneğini kazanmış öğrenciler yetiştirmek.

5. Sürekli gelişme ve iyileşmede değişime açık olmak.

6. Rehberliğe dayalı bir denetim ile birlikte özdenetimi geliştirmek.

7. Yeterliliği geliştirmeye dayalı performans değerlendirme sistemi uygulamak ve geliştirmek.


Eğitim İnovasyonu

Muradiye Okulları  öğrencilerine  yenilikçi anlayışa uygun olarak eğitim verirken inovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.Meraka, araştırmaya, keşfe teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlar. Okullarımızda her seviyede laboratuvar ve atölye  çalışmaları ,robotik ve kodlama eğitimleri öğrencilerimizin  teknolojiyi kullanmasını ve yaşayarak öğrenmesini sağlar.


21.yy Eğitim Anlayışı

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan kültürel ve toplumsal ihtiyaçlar, yaşam boyu öğrenen insan profilini getirmiştir. Muradiye ailesi olarak bizlerde bu amaçla  hayat boyu öğrenen, üreten, sosyal sorumluluk projelerinde ye alan, okuma ,öğrenme ve araştırma bilincine sahip  öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okullarımızın fiziksel mekanları öğrencimizin  her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Okullarımız;  akademik ve idari binaları, konferans salonları  kütüphaneleri , spor alanları ile öğrencilerimizi her yönden destekleyenkoruyucu donanıma sahiptir.


Değerler Eğitimi

Eğitim ve öğretimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle Muradiye Okulları öğrencisihayırda ve hizmette yarışması bilinciyle yetişmektedir. Bu düsturdan hareketle okullarımızda anasınıfından liselere kadar her seviyede değerler eğitimi çalışmaları yürütülmektedir.


Sosyal Kulüp Çalışmalarımız

Bugünün gençliğini, önce hazreti insan olma şuuruyla, yarının eğiten, yöneten, yönlendiren bireyleri olarak görmek isteyen Muradiye bu oluşumun mutfağını oluşturan kulüp çalışmalarına ayrı bir ehemmiyet verir:

Kulüplerle Öğrencilerimiz:

  • Sosyal düzen içerisinde sorumluluk ve sınırları konusunda farkındalık geliştirir,

  • Kendi cevherini tanırken her bir bireyin de eşsiz birer cevher olduğunu fark eder,

  • Önce refik sonra tarik(önce  arkadaş sonra yol) anlayışıyla Hakk’a ve hakikate giden yolda seçkin yol arkadaşları edinir,

  • Aldığı sorumluluklarla sadece kendi coğrafyası için değil kâinat için “ beklenen nesil” olduğunu bilir.