1365 Görüntülenme

Kurum Bilgilendirme Videoları

Kurum Hakkında

2 Yabancı Dil

Fikir Koleji’nde amacımız, tüm öğrencilerimizin anadil seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde yabancı dil öğretmektir. Okulumuzda dil eğitimi birinci sınıfta İngilizce ile başlamaktadır. 2. sınıfta ise öğrencilerimiz seçmeli yabancı dil tercihlerine göre (Almanca, Fransızca, Çince, Rusca) ikinci dil derslerine de başlamaktadırlar. Dil alanındaki çalışmalarımız Trinity College London  ve Cambridge English tarafından desteklenmektedir. 

Fikir Koleji’nde  bir dil öğrenmek demek, o dilin ait olduğu ülkelerin insanlarını, yaşam tarzlarını, kişisel özelliklerini, müziklerini, tarihini, yemek kültürünü öğrenmek demektir.

    

Bu nedenle öğrencilerimize bu konuları içeren araştırma ve proje ödevleri vermekteyiz ve bu projelerin sunumlarını değerlendirmekteyiz. Yıl içerisinde öğrencilerimizle dilsel ve kültürel etkinlikler çerçevesinde geziler, okul içi ve okul dışı etkinlikler yapmaktayız. 

 

Fikir Koleji’nde uluslararası bir proje alan "COMENIUS" programı kapsamında kültürler arası dil öğrenme etkinlikleri yapılmaktadır. 

 

Fikir Koleji’nde dil eğitimini, dilin doğal bir etkinlik  / olgu olması nedeniyle tek bir yöntemi uygulanarak değil, bir dil atmosferi ve yaşantısı oluşturularak gerçekleştirmekteyiz. Bu yaşantı içinde her bir öğrencimiz yabancı dil öğrenme olanağını elde etmektedir. 

 

Fikir Koleji’nde, yabancı dil eğitiminde tam ve işlevsel modeller esas alınmaktadır. Bu bağlamda, dil programımız Avrupa Kurulu’nun “Ortak Dil Tüzüğü” müfredatı aynen uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Dil programımız, proje ve etkinlik tabanlı ders uygulamaları ile desteklenmektedir. Dil eğitimi anlayışımızda Dünya kültürlerinin tanıtılması da önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Bütün bu çalışmalar çok çeşitli yurt dışı gezi ve öğrenci değişim programları ile taçlandırılmaktadır. Öğrencilerimize gerçek dil ve kültür karşılaşma fırsatları sağlamaktayız. Bu karşılaşmalar sırasında farklardan çok benzerlikleri vurgulanmakta ve kültürler arası yakınlaşmalar gerçekleştirmekteyiz.

 

Dünya çapında geçerliliği olan TOEFL, Cambridge ESOL Young Learners, KET, PET, FCE, IELTS gibi uluslararası sınavlara hazırlamayı ve başarılı kılmayı hedeflemekteyiz.

 

Fikir Koleji’nden mezun olduktan sonra yurt içinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurt dışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini 1. sınıftan itibaren uyguladığımız program ile sağlamayı hedefleriz.


PISA Yaklaşımı

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

 

Fikir Kolejinde PISA yaklaşımının temel alınmasının amacı, ezberci öğretimin yerine, öğrencilerde duygusal zeka ve analitik karar verme mekanizmasının gelişmesini sağlamaktır.

 

Akademik bilginin öğrenciye aktarılması ve sınav başarısı, kısa vadede bireysel fayda sağlar iken, edindiği bilgiyi hayatının hangi alanında ve nasıl kullanacağına dair melekeleri yeterince gelişmeyen bireyler, zayıf düşünsel faaliyetler neticesinde duygusal zekalarını geliştirememektedirler.

 

Fikir Kolejinde, 1. sınıftan itibaren ezberden uzak, analitik düşünme ve karar verme mekanizmasını geliştiren özel bir eğitim öğretim metodolojisi uygulanır. Bu vesile ile PISA'nın araç, dünya ortalamasının üzerinde zihinsel faaliyetlere ulaşmış Fikirlilerin yetiştirilmesi amaç addedilmiştir.


Meta Bilişimle Matematik

“Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır.”    Cahit Arf

 

Fikir Koleji Meta Bilişimle Matematik programı; kavramları, teknikleri ve algoritmaları öğretmenin yanında, öğrencilerin matematiksel problem çözmenin yararlarını kavramaları amacıyla geliştirilmiştir. Dersler bütün öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri kapsar, ayrıca matematiğe meraklı olan öğrencilerin farklı ve ileri seviyedeki beklentilerini karşılar.  

 

Öğrencilere gerekli kavramlar ve teknikler kazandırılır ise, matematiksel doğruları kendileri de keşfedebilirler. Bu yaklaşım sayesinde sadece daha anlamlı bir öğrenim gerçekleştirilmekle kalınmaz, aynı zamanda öğrenciler koşullar değişse dahi çeşitli problemleri çözecek yeterliliği ve esnekliği kazanırlar. 

 

Matematik öğretim programlarımızda benimsediğimiz bu yaklaşım doğrultusunda:

 • Ders planlarını yaparken sınıfta hangi noktaların ayrıntılı anlatılacağına, hangilerinin ise öğrencilerin kendilerinin keşfetmeleri için yönlendirileceğine karar verilir ve sınıfta ders sırasında da gerektiğinde bu yönde esneklik gösterilir.

 • Matematik öğretiminde doğru yaklaşım tek değildir; öğretim yöntemleri açısından her öğretmen kendi deneyimlerine 

      dayanacağı gibi, zümre öğretmenleriyle fikir alışverişi içinde olur ve bu konuda yayınlanan araştırma sonuçlarını takip etmektedir. 

 • Farklı öğretim yöntemlerinin uygulanması, tek bir yöntemden daha başarılı sonuç verir.

 •  Bilinçli kullanılan teknoloji, özellikle de ipad uygulamaları, öğrenci kazanımlarını zenginleştirir. 

 • Zorunlu matematik dersleri, bütün öğrencilerin temel bilgileri kazanması amacıyla tasarlanmıştır. 

 • Seçmeli matematik dersleri ise, matematik alanındaki bilgilerini daha ileri düzeyde geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir. 

  

İlk ve Orta öğretimin bütün seviyelerindeki matematik derslerinde öğrencilerin:

  • İngiliz dilinde matematik terimlerini ve matematiksel ifadeleri kavramaları;

  • Teknikleri gerektiği gibi uygulamaları;

  • Her problemin çözümü için en elverişli tekniği tespit eebilmeleri;

  • Kullandıkları tekniklerin kavramsal boyutunu kavramaları;

  • Matematiğin gücünü ve sınırlarını takdir etmeleri;

  • Matematiğin başka alanlarla ilişkisini ve işlevini kavramaları;

  • Akademik dürüstlüğe saygılı olmaları hedeflenir.


Dijital Vatandaşlık

21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler Fikir Kolejinin iyi vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanısıra ‘dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu da getirmiştir. Öğrencilerin teknolojiden faydalanırken bazı normlara dikkat ederek kullanmaları, hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir.

Dijital vatandaş bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlarını bilen, online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

 

Bu bilincin tüm Fikirlilere doğru bir şekilde verilmesinde Fikir Koleji öncülük etmektedir.


Çoklu Düşünme, Yapay Zeka

Fikir Koleji eğitim teknolojileri bölümü, çoklu zeka kuramından yola çıkarak düşünsel kabiliyetlerinde bir çok boyutta ele alınabileceğini ve bu sayede farklı düşünme frekanslarına sahip öğrencilere doğru düşünsel faaliyetler kazandırmayı sağlayan bir metodolojidir; Çoklu Düşünme.

Yakın gelecekte bizi çevreleyen tüm cihazların yapay zeka ile donanacağını bildiğimiz şu günlerde, geleceği şekillendirecek olan Fikirlilerin, yapay zeka algoritmasına hakimiyeleri Kolejimiz için oldukça önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, bugünü geleceğin kuluçka dönemi olarak gören ve gelişime-değişeme yön verecek öğrencilerin yetişmesi Fikir Koleji eğitim yaklaşımının bir parçasıdır; Üstelik ilkokul birinci sınıftan itibaren.


Teknoloji, E-Öğrenme

Microsoft, Apple, Google işbirlikleri ile dünyanın teknolojisini Ümitköy kampüsünde kullanan Fikir Koleji, hayatın her alanında etkin şekilde konumlanan teknolojinin, eğitimde de etkin kullanımı ve bu sayede sürekli değişen değişim hızını yakalayıp yön verebilen bireylerin eğitimini sağlar.

Apple school programı kapsamında, iPad Pro cihazlarda tüm kontrolün Veli ve Okulda olduğu bir teknoloji kullanımı ile özgürlük alanı belirlenmiş üretken ve mutlu insalar, kaynakların sınırsız değil etkin kullanılması gerektiğini ve toplumsal kuralların önemini ilk ve orta eğitim seviyesinde idrak edecek ve hayatı boyunca bu evrensel değerler ışığında gelişimini sürdürecektir.


Kariyer Gelişim

Kariyer kavramına geleneksel yaklaşımın ötesinde bir perspektif le bakan Fikir Koleji, nefes aldığımız ilk andan itibaren başlayan ikna ve başarı kavramlarını ilk ve orta öğretimde olgulaşması gereken bir hayat felsefesi olarak bakar. Acıktığında yemek istemek için bebeğin bulduğu metod ile çocukluk döneminde hayalindeki yaşama ulaşmak için akademik ve düşünsel becerilerini geliştirmesi gerektiğini tespit eden insanın kesiştiği kavram "Kariyer Gelişim"dir. 

Bu bakış açısı ile, ilk öğretim birinci sınıfta itibaren hayatta başarı ve mutluluk kavramlarına giden yolu bireysel özellikler dikkate alınarak belirlenmesi, binlerce öğrencinin aynı kampüste kaybolduğu bir okulda değil, sınırlı sayıda özel öğrenciye hizmet veren A+ bir eğitim kurumunda mümkündür. 

Kalabalıklar içinde kaybolmayan, her bireyin kariyer gelişiminin planlanabildiği A+ eğitim kurumu; Fikir Koleji.


Akademik Başarı

Nitelikli ve doğrulanabilir bilgi, kaynakları ve ulaşım imkanları itibariyle günümüzde atmosferdeki bir asteroid gibi serbest dolaşımdadır.

 

İlk okul birinci sınıftan itibaren, her Fikirli, ihtiyacı olan nitelikli ve doğrulanabilir akademik bilgiye ulaşım ve analiz metodlarına hakimdir. 

Bu noktada Fikirlileri diğerlerinden ayıran en önemli özellik, edindikleri akademik bilgiyi akıl süzgecinden geçirme faaliyetlerindeki kazandıkları kabiliyettir. 

Böylelikle her Fikirli, yazdığında konuştuğunda ve düşündüğünde doğru hammaddeyi kullandığı için başarıya giden yolda rakiplerinden daha nitelikli ve verimli bir birey haline gelmektedir.