1597 Görüntülenme

Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi

Kurum Hakkında

Misyonumuz

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünden yola çıkan Efe Koleji; geleceğe yön verecek mutlu, üretken, özgüvenli, kültürlü, farkındalığı yüksek, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmeyi kendine görev bilmiştir.


Vizyonumuz

Yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek kaliteyi her zaman ön planda tutan Efe Koleji; bilimsel ilkeler ışığında öğrencilerin bilişsel ve düşünsel kapasitelerini en üst seviyeye çıkaracak yüksek standartlarda eğitim-öğretim sağlayan bir eğitim kurum olarak sürekliliğini devam ettirmeyi amaçlamaktadır.


Eğitim Anlayışımız

Değişen ve gelişen bir dünyada farklı ve her zaman yenilikçi bir eğitim anlayışını ilke edinen Efe Koleji, geleceğin bireylerinin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak için evrenselle ulusalı birleştiren bütüncül  eğitim sistemi uygulamaktadır.

Bütüncül eğitim anlayışımızda dersler, öğrencilerin bilişsel gelişimleri için önemli olmakla birlikte daha çok yaşam boyu başarı için çocukların sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin gelişimini sağlayacak yabancı dil, teknoloji, görsel sanatlar, müzik, sportif alan dersleriyle öğrencilerin toplumsal yaşamda sorumluluğunu bilen ve etkin katılımcı bireyler olmalarını sağlamayı hedefler.

Efe Kolejinin eğitim-öğretim planlarının tamamı, ülkemizin seçkin üniversitelerindeki değerli akademisyenlerinden oluşan danışma kurulumuzca hazırlanmış olup alanında yetkin, yenilikçi idari ve öğretmen kadrosuyla güçlendirilmiştir.

Efe Kolejinin eğitim anlayışı, kalite ve tecrübeyi; teknoloji ve yenilikle bütünleştirip öğrencileri seçmeden, ayrıştırmadan “her öğrenci özeldir” ilkesiyle öğrencilerin başarılı olabileceğine inanmasıdır.

 


Dual Language - Çift Dilli Eğitim

Efe Kolejinde, okul öncesi ve ilkokul 1,2,3,4. sınıflarda eğitim hem anadil hem de İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil becerilerinin eşit düzeyde gelişmesi, öğrencilerin uluslararası standartta dil eğitimi almaları sağlanmaktadır. CAMBRIDGE  University Press programıyla eğitimin %80’i İngilizce olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerinin dünya vatandaşı olacak şekilde yabancı dil edinmeleri için  derslerin büyük bir kısmı tamamen İngilizce olarak bir kısmı da İngilizce ile entegre edilerek verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin ders aralarında, yemekhanede, kantin, kütüphanede ve okul içindeki aktivitelerde İngilizceyle iletişim kurmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerin dil seviyelerini uluslararası standartlarda tespit etmek amacıyla sene başında, ortasında ve sonunda sınavlar uygulanarak gelişim raporları hazırlanır. Anadili İngilizce olan ülkelerle bağlantıya geçilerek uluslararası projeler yapılır.

Efe Koleji, okul öncesinden başlayarak öğrencilerine ikinci yabancı dil (seçmeli olarak İspanyolca veya Almanca) eğitimi de vermektedir.

 


Kodlama - Robotik

STEM eğitim yaklaşımı ile entegre yürütülen kodlama-robotik çalışmalarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokulun bütün sınıflarında her hafta düzenli olarak algoritma, yazılım, robotik, 3D modelleme, veri analizinden oluşan bir inovasyon programı uygulanmaktadır.


STEM-A Learning

Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme

21. yüzyıl becerileri kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Efe Koleji, STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) sistemini benimseyerek okul öncesi, ilkokul ve ortaokulun bütün sınıf düzeylerinde her hafta akademik kurulumuzca oluşturulmuş STEM programını uygulamaktadır. Disiplinler arası ilişkilendirilmiş bu programda öğrenciler proje bazlı çalışmalar yürütmekte, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmektedir.