1001 Görüntülenme

Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Veliler Anlatıyor
Kampüste Yaşam
Rehberlik Birimi

Kurum Hakkında

Bilişim Teknolojileri

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Nesibe Aydın Okulları olarak, bu süreçte öğrencilerimizi sadece teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilişim teknolojileri dersimizi, diğer branş derslerine entegre ederek hazırladığımız müfredat planına uygun etkinliklerle uygulamaktayız. Liselerimizde öğrencilerimizin bireysel farklılık ve tercihlerini destekleme amacıyla, farklı programlama dillerine veya tasarım programlarına yönelik çalışmalarında kullanılan programlarda uzmanlaştırmak için kulüp çalışmaları yürütülür.

Çalışmalarımız son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarımızda yapılır. Ayrıca, öğrencilerimizin bireysel çalışmalarını sürdürebilecekleri bilgisayarlar okul kütüphanesinde bulunur.


Vizyonumuz

Zenginleştirilmiş eğitim ortamımız ile çocuklarımız bireysel yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda potansiyellerini en üst düzeyde kullanmayı sağlayacak ve Uluslararası bakış açısı geliştireceklerdir. Hayat boyu akademik başarısını ve sosyal gelişimini devam ettiren, İletişim becerileri yüksek, ahlak olgusuna her daim bağlı, Çevresine karşı duyarlı, Bilim ve sanatı içselleştirebilen, Sporu hayat biçimi haline getiren, Sorumluluk bilinci yüksek, Hayat başarısı odaklı bireyler yetiştirmek ve buna hizmet eden güvenilir bir eğitim ortamı oluşturmak.


Misyonumuz

Gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.


Eğitim

Okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre zenginleştirilmiş programla düşünme becerileri, yaşam becerileri, duygusal ve sosyal gelişimi desteklenmektedir. Eğitim anlayışımızda disiplinli, sentezci, yaratıcı, saygılı ve etik zihinsel gelişime odaklanılmaktadır. Akademik süreçlerin takibi danışmanlık sistemi ile yürütülmekte sınava yönelik hazırlık ve takviye çalışmaları yapılmaktadır. Duru Kolejinde uygulanan öğrenci merkezli eğitim sistemi bireye kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunar. Duru Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata hazırlanır. Yeni nesil eğitim yaklaşımıyla yeni nesil eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin akademik, sosyal kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla yeni bir bakış açısı getirir.


Atölyelerimiz

> Duru Mutfak ve Sanat Atölyesi
Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve psiko-motor alanlarda gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla plastik, resim ve üç boyutlu sanatsal ürünler ortaya koymalarına imkan sunar. Fen, matematik ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla kurabiye, reçel, turşu ve benzeri etkinliklerle günlük hayata yönelik uygulamalar yapılır.

> Duru Müzik, Dans, Jimnastik Atölyesi
Çocukların öncelikle psiko-motor becerileri, el-göz ve beden koordinasyonu uygun materyaller ve oluşturulan etkinliklerle desteklenir. Ayrıca ritim duygusunun geliştirilmesi hedef alınarak müzik etkinlikleri yapılır. Estetik duygularını geliştirmek ve disiplinler arası koordinasyonu fark etmeleri amacıyla dans etkinlikleri düzenlenir.

> Duru Drama ve Masal Atölyesi
Çocukların kendisini doğru ifade etme, kendine güven aşılama, sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, iletişim ve problem çözme becerisi kazandırmak programın temel hedefleridir. Çocuk edebiyatı ve felsefesine dair eserlerle çocukların hayal dünyalarını geliştirmek hedeflenmektedir.

> Duru Sosyal Paylaşım Bahçesi
Toplumsal kültür, paylaşım, işbirliği, dayanışma ile sosyal becerilerini geliştirmek için farklı yaş grupları ve kültürleri ile bir arada olabilecekleri ortak bir yaşam alanıdır.