Kurum Bilgilendirme Videoları

Kurum Hakkında

Tarihçe

Okulculuk hizmetlerine 1972 yılında Ortaköy'deki Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile başlayan Osman Öztürk eğitim-öğretim faaliyetlerini 1988 yılından bu yana Bilfen markası altında sürdürmektedir. 

Bilfen Okulları bugün; 15 Lise, 17 İlkokul, 15 Ortaokul ve 29 Anaokulu ile eğitime katkısı büyüyerek devam eden bir eğitim zinciri haline gelmiştir. 


Bilfen Okulları gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamak, onları başarıya ulaştırmak için yola çıkmıştır. Bilfen okullarının uzun yıllardır ortaya koyduğu istikrarlı başarının sırrı ise kurucusunun eğitime bakış açısını da yansıtan şu cümlesinde saklıdır; 

'Eğitim ciddi bir iştir, bilmekten öte ona gönül vermek gerekir.'


Yabancı Dil Eğitimi

Kişi, bildiği lisan sayısınca insandır. Gittikçe globalleşen dünyamızda, milletlerarası temaslar son hızla devam ederken "yabancı dil öğrenme" ihtiyacı da büyümüştür. Özellikle, ticari, iktisadi ve siyasi hayatta yabancı bir dil bilmek, kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir çünkü bireyleri farklı kılan, iş bulmasında, yükselip gelişmesinde aranan nitelik yabancı bir dili konuşmaktır. İkinci ve üçüncü bir yabancı dil bilmek ise çok büyük avantajlar ve imkânlar sağlamaktadır. 

Neden İngilizce ve Almanca?

  • İngilizce bugün dünya genelinde 45 ülkenin resmî dilidir. Yapılan araştırmalara göre dünyada İngilizceyi 2. dil olarak konuşanların sayısı anadil olarak konuşanları geçmektedir. Bu nedenle dünyada bilim dilinin %70'i, haberleşme dilinin %80'i ve Internet dilinin %90'ı İngilizce olarak yapılmaktadır. 
    Dünya genelinde herkes İngilizce öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyor
    çünkü;
  • İş başvurularında ilk aranan lisan İngilizce-hatta artık sorulmuyor bile, var kabul ediliyor.
    İngilizce beynelmilel lisan olarak yüksek öğrenimde şart tutulan dil.
  • Dünya genelinde ekonomik ve siyasi alanda, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılan dil İngilizcedir.

İngilizcenin zaten biliniyor kabul edildiği bir dönemde ise ikinci dil eğitimi öğrenciye avantaj sağlıyor.


BAYEM

BAYEM, 1995 yılında Bilfen Okulları bünyesinde kurulmuş bulunan bir dernektir. Açılımı; "Başarılı, Yoksul, Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği" olan BAYEM, başarılı ancak eğitim imkanları yetersiz yetim veya kimsesiz öğrencilere yardımı hedefler. 

Bu durumdaki çocuklarımıza bir yandan Bilfen Okulları'nda ücretsiz olarak eğitimlerini sürdürme olanağı sağlanırken öte yandan okullarımızda okuyan diğer arkadaşlarıyla her yönden eşit koşulları paylaşabilmeleri için gereken diğer ihtiyaçların sağlanması da derneğin kapsama alanına girmektedir. 

Yemek, servis, giyim, okul malzemeleri gibi eğitim- öğretimi ilgilendiren masrafların yanı sıra; geziler, sene sonu baloları gibi her türlü sosyal aktivitelerle ilgili tüm ihtiyaçlar da BAYEM tarafından karşılanmaktadır. 

BAYEM'in ilgi alanı bunlarla da yetinmeyerek çatısı altındaki yavrularımızın aile, sağlık ve eğitimleriyle ilgili her türlü sorunlarında kurumun rehberlik ve sağlık birimlerinin desteği alınarak ve bu konularla ilgili her türlü problemin çözülmesine aracılık etmeyi de içermektedir. 

Üstelik verilen destek, çocukların akademik başarısı devam ettiği sürece; ilköğretim ve lise eğitimiyle sınırlı kalmayarak, yüksek öğrenim süreci boyunca ve gerek kendi kurumumuzda gerekse diğer kuruluşlarda bir iş imkânı sağlanana dek devam eder.


Bilfen Spor Kulübü

Sporun yalnızca bedensel değil öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için de önemli bir araç olarak değer kazandığı Bilfen Okullarında, 4. sınıfa kadar beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. Titizlikle yapılan andropometrik ölçüm sonuçları doğrultusunda vücut özellikleri ve yeteneklerine en uygun spor branşına yönlendirilen öğrencilerimizden takımlarımıza seçilenler, müsabakalarda okulumuzu temsil ederler.


Hedeflerimiz

"Yeni bin yıla ayak uydurmuş" bir eğitim kurumu olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda, evrensel ilkeler ışığında, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, akademik olarak tam donanımlı, okuma becerisi gelişmiş, iki yabancı dili de çok iyi kullanabilen, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve takip etmeyi seven, bir müzik aleti çalmayı ve müziği yaşamının önemli bir parçası sayan, spor yapmanın gelecekteki sağlıklı yaşamın garantisi olduğuna inanan, çok yönlü ve üretken bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Çocuklarımızı, tüm fiziksel ve teknolojik donanımımızla, araştırmacı ruhlarını çeşitli projelerle destekleyecek duvarsız eğitim ortamını sağlayarak bilimsel düşünebilen, kendine her konuda güvenen ve çevresiyle barışık, mutlu ve yaşam kaliteleri yüksek bireyler olarak topluma kazandırmanın önemine inandık. Çıktığımız bu yolculukta, tüm Bilfen ailesi olarak eğitimin ciddi bir iş olduğunu ve ona gönül vermek gerektiğini biliyoruz. 


Başarılarla büyüyen yeni nesiller için her yıl yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz.