Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Anasınıf Hakkında
İlkokul / Ortaokul Hakkında
Lise Hakkında
Kampüste Yaşam

Kurum Hakkında

1992'den Bugüne

Sınav Eğitim Kurumları, 1992 yılında bir aile şirketi olarak 50 metrekarelik bir mekan, 5 çalışan ve kısıtlı sermayeyle kuruldu. Mekan küçük, imkanlar sınırlı ama hedef büyüktü.
 
Küçük bir adımla başlayan enerji, gün geldi ülkeyi saran bir sinerjiye dönüştü. O günün 50 metrekaresi bugün 500 bin metrekarelik kapalı alana, 5 personeli ise 10 bini aşkın çalışana ulaştı. Ciddi bir gelecek tasarımının, geniş ölçekli bir vizyonun bütün kararlara ve çalışmalara eşlik ettiği bu süreçte yayınları, dershaneleri, kursları, okulları ile Türkiye'nin en büyük eğitim zincirine dönüştü.
 


Sektörde Örnek Alınan Model

Sınav Eğitim Kurumları hep farklı olmuştur .
 
Dershanecilik döneminde açıldığı birçok yerde dershaneciliğin standardı değişmiştir.
 
Kurum tabelaları, bina cepheleri, sınıf tasarımları, ders programları, işletme anlayışı sektörde model olarak alınmıştır.
 
Ulusal bir marka olma yolunda hızla ilerlerken hiçbir şekilde kavgaya ve çatışmaya girmemiş, asla yıkıcı bir rekabet anlayışı gütmemiş, başarısını, başkalarının başarısızlığıyla ölçmemiştir.
 
Yayınları ve eğitim kurumlarıyla ulusal marka haline gelen Sınav Eğitim Kurumları, Türkiye'ye seçkin kurumlar kazandırma çalışmalarına hız vermiş ve 25. yılında 25 yıllık eğitim deneyim ve birikimini aktarmak üzere okullaşma sürecini de başarıyla sürdürmektedir..


Sektörde Örnek Alınan Model

Sınav Eğitim Kurumları hep farklı olmuştur .
 
Dershanecilik döneminde açıldığı birçok yerde dershaneciliğin standardı değişmiştir.
 
Kurum tabelaları, bina cepheleri, sınıf tasarımları, ders programları, işletme anlayışı sektörde model olarak alınmıştır.
 
Ulusal bir marka olma yolunda hızla ilerlerken hiçbir şekilde kavgaya ve çatışmaya girmemiş, asla yıkıcı bir rekabet anlayışı gütmemiş, başarısını, başkalarının başarısızlığıyla ölçmemiştir.
 
Yayınları ve eğitim kurumlarıyla ulusal marka haline gelen Sınav Eğitim Kurumları, Türkiye'ye seçkin kurumlar kazandırma çalışmalarına hız vermiş ve 25. yılında 25 yıllık eğitim deneyim ve birikimini aktarmak üzere okullaşma sürecini de başarıyla sürdürmektedir..


Ödevden Daha Fazlası ''TÖDEV''

Günlük, haftalık, dönemlik ödevlerin bir program dahilinde ve sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği Sınav Kolejlerinde;

 • Yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.
 • Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.
 • Haftalık ders programlarında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmakta, ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri (miktarı arttırılarak) ek çalışma saatinde tamamlatılmaktadır.


Sınav Koleji’nde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:

Günlük ödevler: Farklı kaynaklardan, “Soru Bankası Modülleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir.
Dönem ödevleri: Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan dönem sonu ödevleri verilir ve kontrolü yeni dönem başında yapılır.
Haftalık ödevler: “Haftalık Ödev Fasikülleri”nden (TÖDEV) her ders için cuma günleri verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri SINAVNET üzerinden veli ile paylaşılır. 


Uluslararası Okul

Dünya vatandaşları yetiştirme hedefiyle kurulan Sınav Kolejlerinde;

 • Çağımızın güçlü ve donanımlı bireylerini yetiştirmek için uluslararası çapta tanınmış, saygın kurumlarla iş birliği, akreditasyon ve stratejik ortaklıklar gerçekleştirilmiştir.
 • Kuruluş aşamasında New York Üniversitesi ALI (American Language Institut) ile öğretmen eğitimleri ve eğitim programı geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
 • Oxford ve Cambridge Üniversiteleri ve ilgili kurumlarıyla akademik işbirlikleri çerçevesinde ortak sınavlar ve yarışmalar düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerimizin başta MUN (Model United Nations) olmak üzere uluslararası konferanslara etkin katılımı sağlanmaktadır.
 • Oxford University Press, Cambridge ve New York University ile uluslararası işbirliği, ölçme-değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz ABD ve İngiltere’de dil becerisini geliştirmeye yönelik yaz ve kış okulları ile kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayacak uluslararası gezilere gidebilmektedir.
 • Ulusal Ajans bünyesinde ve AB gençlik programları kapsamında Comenius çalışmaları yürütülmektedir.


Öğrencilerimiz, ‘uluslararası düzeyde okul’ anlayışı içinde ihtiyaçları olan bireysel donanıma, düşünsel derinliğe, yüksek dil ve iletişim becerisine ve farklı kültürleri tanımaya- anlamaya dayalı empati yeteneğine sahip oluyorlar.


Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon

Eğitim alanındaki bütün yenilikleri düzenli takip etmeyi ve bu yeniliklerin okula entegrasyonunu birincil amaç edinen Sınav Kolejlerinde;

 • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (ARGİM) ile “yaratıcı ve inovatif okul” anlayışı benimsenmiştir.
 • Eğitim-öğretim süreçlerinin tümüne yayılan inovasyon çalışmaları yapılmaktadır.
 • Anaokulu ve dil eğitim-öğretimi için bilimsel program ile beraber yurt içi ve yurt dışı akademik danışmanlık desteği verilmektedir.
 • Öğrenci performanslarını ölçme-değerlendirmeye dönük objektif ölçme araçları ile etkili, çok yönlü ve kalıcı öğrenme için özgün materyaller geliştirilmektedir.
 • Alanında deneyimli eğitim uzmanlarından öğrenci ve velilere yönelik kongre, seminer ve sempozyum faaliyetleri düzenlenmektedir.


Kuruluş aşamasından bu yana eğitim sektöründeki yeniliğin ve değişimin öncüsü olan Sınav Kolejleri, eğitim-öğretim süreçlerinin tümünü kapsayan inovasyon yaratmaya dönük bakış açısını tüm öğrencilerine kazandırmayı hedefliyor. Üniversitelerle eşgüdüm halinde süren araştırma, geliştirme ve inovasyon merkezi çalışmalarıyla, öğrencilerimiz ‘geleceği bekleyen değil belirleyen bireyler olarak’ yetişiyor.


The Okul

Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, yardımseverlik, fedakarlık, hoşgörü, dürüstlük, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerleri kurumsal felsefesinin merkezine yerleştiren Sınav Kolejlerinde;

 • ‘The Okul’ kapsamında Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık kültürü oluşturmaya dönük yaklaşım benimsenmiştir.
 • ‘İyi insan iyi vatandaş’ yetiştirme hedefiyle oluşturulan değer merkezli okul kültürü oluşturulmuştur.
 • Zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi olumsuz tutum ve davranışlara karşı engelleyici ve önleyici tedbirler alınmaktadır.


Okullarımızca benimsenen değerler eğitimiyle öğrencilerimizin temel insani değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları sağlanıyor.


Side to Side

Sınav Koleji, uyguladığı “Side to Side” programı ile “Türkiye’de İngilizce öğretilemiyor” yargısını yıktı. “Side to Side” programı ile anadili Türkçe olan öğrenciler, hem İngilizce öğreniyor hem de kendi anadillerinde öğrenimlerini devam ettiriyor.

Bu programla özellikle anaokulu ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfta eğitim; aynı içerikle ve farklı iki öğretmenle (anadil-İngilizce) yapılmaktadır. Sınav Kolejinde “Side to Side” programı ile anaokulu 3 yaştan itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 5. sınıfa kadar haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilir. Bunun bir kısmı sadece İngilizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir. Bunun dışında öğrenciler tenefüslerde, yemeklerde hatta bahçede oyun oynarken, ilgili öğretmenleriyle hep İngilizce iletişim kurar ve gün boyu adeta İngilizceye maruz kalır.

Sınav Kolejinde İngilizce öğretimi sadece okulla sınırlı değildir. Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezindeki stüdyolarda geliştirilen videolarla öğrencilerin evlerinde de İngilizce öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanır.