Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Genel Müdür Anlatıyor
Anasınıf Hakkında
İlköğretim Hakkında
Veliler Anlatıyor
Anaşehir'de Sanat
Anaşehir'de Spor

Kurum Hakkında

Hakkımızda

2005 yılında kreş, anaokulu ve etüt olarak hizmet vermeye başlayan Anaşehir Okulları; 2005-2013 yılları arasında Ankara’da Çayyolu, Çankaya, Etimesgut semtlerinde kreş ve anaokulu olarak toplam yedi şube ile hizmet verdi. 2011 yılında Ankara Etimesgut İlçesi’nde Ankana Kids ismiyle açılan kreş ve anaokulları ile bölgede ismini duyurdu ve eğitimde öncü kurum oldu. Şöyle ki bu yıllardan sonra Etimesgut’ta açılan birçok anaokulu ve kolejin açılmasına vesile oldu, hatta bu okullardan birçoğu okulumuz çalışanları tarafından açıldı. 2013 yılında Etimesgut Bağlıca semtinde kurulan koleji ile ilkokul ve ortaokul eğitimi vermeye başladı. Anaşehir Koleji Bağlıca, Etimesgut Bağlıca’da açılan ilk kolejdir. 2015 yılında Ankara’nın en büyük anaokulu Anaşehir Anaokulu yine Etimesgut Bağlıca semtinde eğitime Anaşehir Okulları bünyesinde başladı. 2018 yılında ise Etimesgut İstasyon Mahallesi, kaymakamlık yanında yeni bir okulun daha açılma çalışmaları devam etmektedir. Yeni açılacak okulumuzda ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verecek ve açıldığı bölgedeki özel okul ihtiyacını karşılayacaktır.


Görevimiz

M.Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve ulusal gelişmelerin/ sorunların farkında olan,

 • Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen,
 • Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip,
 • İnsan haklarına saygılı, hak ve sorumluluklarını bilen,
 • Eğitim ve öğretim sürecine aktif olarak katılan,
 • Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini tutum ve davranış haline getiren,
 • Çalışma, dayanışma ve birlikte iş görme alışkanlığına sahip,
 • Yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarını bilen,
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini doğru ve yerinde kullanabilen,
 • Bilime, kültüre, spora ve sanata ilgi duyan,
 • Anadilinin yanı sıra en az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilen,
 • Fikri hür vicdanı hür irfanı hür nitelikli bireyler yetiştirmek, önce kendisine, sonra topluma ve yaşadığı dünyaya katkı sunan bir meslek sahibi olmaları yolundaki hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; cumhuriyetine bağlı, spor-kültür ve sanatla ilgili, çevresine duyarlı, yaparak-yaşayarak-araştırarak öğrenen, iletişimi güçlü, sosyal, başarılı, toplumda örnek gösterilen bireyler yetiştirmektir.


Değerlerimiz

 • Doğru sözlü ve dürüst olma
 • Saygılı, disiplinli ve çalışkan olma
 • Yardımsever, dayanışmacı ve işbirliğine yatkın olma,
 • Değerbilir ve hoşgörülü,
 • Farklılıklara saygı duyma,
 • Kendini gerçekleştirme ve kendine yeterli olma
 • İletişim ve empati kurabilme


Yabancı Dil Eğitimi

Anaşehir Koleji’nde İngilizce öğretimi anaokulundan başlar, Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde sürdürülür. Anaokulunda haftada 8 saat, 1.2.3. ve 4.sınıflarda 8 saattir. Ortaokul 5., 6., 7 ve 8.sınıflarda 10 saat İngilizce dersi verilir. Haftada 2 saat, anadili İngilizce olan öğretmenlerle, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek üzere çalışmalar yapılır. Diğer derslerde Türk öğretmenlerle dil bilgisi ağırlıklı çalışmalar yapılır.

Bunların yanısıra okulumuzda dünyanın birçok ülkesinde başarı ile kullanılan Raz-Kids ingilizce okuma platformu bulunmaktadır. Raz-Kids farklı seviyelerden oluşan online kütüphanedir.Raz- Kids’in girişi internet sayfamızın en altındadır.

“Yabancı dil yaşayarak öğrenilir” felsefesinden yola çıkarak, okulun her alanında farklı öğrenme ortamları ve projeler oluşturulmaktadır.

Okulumuzda 8. sınıflar için yoğunlaştırılmış ingilizce TEOG çalışmaları yapılmaktadır.

İngilizceye ek olarak 2. yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve Rusça 1. sınıftan itibaren seçmeli olarak sunulur.


Sosyal Etkinlikler

Öğretim programlarının gerektirdiği akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal  becerilerinin gelişmesini sağlayacak ders dışı çalışmalar öğrenci kulüp faaliyetleri ve topluma hizmet etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmektedir. Öğrenci toplulukları / çalışmalarının aktif olarak sürdürülmesi öğrenimin pekiştirilmesi bakımından önemli ve gereklidir. Genellikle öğrenim sürecini engelleyici olarak düşünülen bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerini keşfetmesine güven duymasına sorumluluk almasına uyum sağlamasına güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat vermektedir. Eğitim programlarının içinde sistemli bir şeklide verilen bu tür etkinlikler eğitimi desteklemekte öğretimi pekiştirmektedir.  Öğrencilerimizin sadece bilgi alan ve sınavlara hazırlanan bireyler olmasının ötesinde aldıkları bilgileri kullanabilen kendini doğru ifade edebilen sorun çözme becerileri gelişmiş sorumluluklarının farkında olan bireyler olması bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda okulumuzda tüm sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinlikler okul yönetimi ve velilerin işbirliği ile okul içi ve dışı olanaklardan yararlanılarak yürütülmektedir.