Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Anasınıf / İlkokul Hakkında
Ortaokul / Anadolu Lisesi Hakkında
Güzel Sanatlar Lisesi Hakkında
Kampüste Yaşam
Veliler Anlatıyor
Mezunlar Anlatıyor

Kurum Hakkında

Tarihçe

Okullarımız, Eryaman'da bulunan biri İlkokul diğeri Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere iki ayrı binada 5000 m² alanda 3500 m² kapalı kullanımı bulunan, 32 dersliği, kapalı spor salonu, yemekhanesi, fizik, kimya, matematik ve sosyal bilgiler laboratuvarları, internet erişimli teknoloji sınıfları, 2 adet kütüphanesi, 2 adet çok amaçlı salonu, müzik, teknoloji ve tasarım odaları, masa tenisi ve satranç alanları olan, 24 kişilik sınıflarda eğitim - öğretim yapan çağdaş bir eğitim yuvasıdır. 1997-1998 öğretim yılında faaliyete başlayan Altın Eğitim Okulları, Türk eğitim sistemini bilinçli bir şekilde algılamış olarak çağın koşullarına uymak ve geleceği yakalamak isteği ile yola çıktı. Eğitimi bireyselleştirerek her öğrencinin istek ve yeteneklerine göre gereksinimini karşılamayı eğitimin önemli faktörlerinden sayıyoruz.

Kurucumuz Şebnur ALTIN, 1989 yılında "Altın Dershane Eğitim Kurumu" nu, 1997 yılında da Altın Eğitim Okullarını kurmuştur.Okullarımız seçkin eğitim kadroları, günümüzün gelişen koşullarına uygun teknolojisi, Atatürkçü düşüncenin ışığında, çağdaş eğitim anlayışı ve bu anlayışa koşut eğitim ortamlarıyla Türk eğitim sistemine hizmet vermektedir.

22 Şubat 1998 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL' in katıldığı büyük bir törenle, okulumuzun resmi açılışı yapılmıştır.


Vizyonumuz

Ulusal sınırların şekil değiştirdiği çağımızda, ulusal benliğini koruyarak, dünya ile bütünleşebilen insan yetiştirmenin önemi bir kat daha artmıştır. Altın Eğitim Okulları bu düşünceden hareketle, ülkemizin hür ve bağımsız olarak dünya ile bütünleşmesini sağlamasına hizmet edebilmek için, “Dünya insanı yetiştirme”yi kendisine vizyon edinmiştir.


Misyonumuz

Altın Eğitim Okulları; çağdaş, eleştirebilen, akılcı, kendisi ile barışık, sorumluluklarının bilincinde, özgür düşünen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, bilimde ve sanatta dünya standartlarında üretebilen, ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak, başarmaya kararlı gençler yetiştirmek için vardır.
Bu çerçevede misyonumuz; geleceği önemseyen ilkeli öğrencileri; ilerici, dinamik, donanımlı öğretim kadrosu ile buluşturarak, özgün fiziksel konumu, sıcak iletişim ortamı ve öğrenci gelişim programları ile ortak hayalimiz olan gelişmiş insan potansiyelini yaratmaktır.


Tam Öğrenme Yaklaşımı

“Tam Öğrenme Tam Başarı” stratejilerimiz:

 • Sınıf/ders/ünite bazında konu ve hedef analizi yapılacaktır. (Neler öğrenileceğinin belirlenmesi)
 • Öğrencilerin ders/ünite bazında hazıroluşluk düzeylerini belirlemek için ölçme araçları oluşturulacaktır. (Ön koşul kazanımlar-giriş davranışları)
 • Öğrenmenin her evresinde, kısa süreç izleme-kontrol diagnostic-progress test) ve gelişim izleme (formative tests) testleri,hazırlanıp uygulanacak, bu testler dönüt aracı olarak kullanılacaktır.
 • Öğrencilerin küçük gruplar halinde birbirine yardım etmeleri sağlanacak, ekip halinde çalışmaları desteklenecektir. 
 • Her öğrenci bireysel olarak tanınacak, öğrenme etkinliklerinde onlar için anlamlı gelebilecek işaretler belirlenecektir.
 • Her türlü bilimsel toplantı, seminer, konferans, sergi, fuar ve benzeri etkinliklere katılım sağlanacaktır.
 • Öğrenci bazında, kendilerini yüceltme ihtiyacını giderecek, başarının bir parçası olduğunu hissettirecek, yaptıklarının farkına varmalarını sağlayacak pekiştiriciler  belirlenecek ve uygulanacaktır.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları , kendilerini sürecin bir parçası hissetmeleri ve parçası olmaları sağlanacaktır.
 • Öğrenciler birebir ele alınarak, testler sonucu elde edilen geribildirime (dönüt) göre gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için alternatif öğrenme kaynakları seçilecektir.


Proje Yaklaşımlarımız

ALTIN EĞİTİM OKULLARI Uluslararası düzeyde ilk Comenius projesi düzenleyen okuldur. Biz ALTIN EĞİTİMLİLER "Dünya insanı yetiştirmek" vizyonumuza ulaşmak için öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeydeki projelere etkin katılımını öngörmekte ve gerçekleştirmekteyiz.

ALTIN EĞİTİMİN BU PROJELERE KATILMADAKİ HEDEFLERİ

 • Eğitimin Avrupa boyutunu her düzeyde güçlendirip Avrupa'daki eğitim kaynaklarına uluslar ötesi erişimi en geniş düzeyde sağlarken, eğitimin her alanında eşit fırsatlar sunmak;
 • Eğitim alanında işbirliği ve dolaşımı yaygınlaştırmak için özellikle:
 • Açık ve uzaktan öğretimi yaygınlaştırmak.
 • Eğitim kurumları arasında değişimi teşvik etmek.
 • Bilgi alış verişini geliştirmek.
 • Eğitim işlerinin ve materyallerinin, uygun olduğu taktirde, yeni teknolojilerin kullanılması dahil, geliştirilmesinde yenileşmeyi teşvik etmek ve eğitim alanında ortak çıkar politikalarını ortaya çıkarmak.
 • Program uygulama alanı olarak aşağıdakiler hedeflenmektedir:
  • Öğrenciler ve diğer öğrenci kesimi,
  • Eğitim içinde direkt olarak çalışanlar,
  • Üye ülkeler içinde, eğitim sistemleri ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikalardan sorumlu kişiler ve organlar.

Bugün Avrupa çapında, 15.000 okul, 150.000 öğretmen ve 2 milyon öğrenci Comenius okul projelerinde çalışmaktadır.