3637 Görüntülenme

Kurum Bilgilendirme Videoları

Tanıtım Filmi
Kurucu'dan Mesaj
Anasınıf Hakkında
İlköğretim Hakkında
Kampüste Yaşam
Veliler Anlatıyor

Kurum Hakkında

Hakkımızda

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişim toplumsal yaşamı da etkilemektedir. Yaşanan bu gelişmeler nitelikli bireylere duyulan ihtiyacı da artırmaktadır.

ABC Kolejleri nitelikli ve bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim ve yaşam boyu öğrenim ilkesini temel alan ABC Kolejleri, öğrencilerinin öncelikle araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenmelerini hedeflemektedir.

ABC Kolejleri’nin eğitim felsefesi ulusal değerlerden evrensel değerlere uzanmaktadır.

Öğrencilerinin toplumsal sorumluluklarının bilincinde, katılımcı, takım çalışmasının önemini kavramış, nitelikli bir yaşam süren gençler haline gelmesini amaçlayan ABC Kolejleri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Eğitim ve öğretimin sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığına inanan ABC Kolejleri öğrencilerinin bireysel gelişimini desteklemektir.


Vizyonumuz

Deneyimli ve dinamik eğitim-öğretim kadrosuyla, akademik başarısı yüksek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ulusal ve uluslar arası düzeyde adını duyuran ve en çok tercih edilen saygın bir eğitim kurumu olmaktır.


Misyonumuz

Misyonumuz;
 
* Sevgiyi, aklı ve bilimi önde tutan,
* Milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyan, kendisine ve ailesine yabancılaşmayan,
* Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüveni tam etkili iletişim kurabilen,
* Kendini sürekli yenileyen, geliştiren, yaratıcı ve üretken,
* Kendisiyle ve emsalleriyle yarışan, eleştirici bir dimağ ve medeni cesaret sahibi,
* Disiplinli-sistemli şekilde çalışmayı içselleştirmiş,
* Beden ve ruh sağlığı yerinde, insan haklarına saygılı, çağdaş, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan,
* Türkçe'yi ve en az bir yabancı dilli günlük yaşamında etkin biçimde kullanabilen,
* Kurumsal mensubiyet kültürünü geliştirmiş,
* Görevini,sorumluluğunu ve onurunu her şeyin üstünde tutan bireyler yetiştirmektir.


Eğitim Felsefemiz

    Her öğrenci özeldir, değerlidir ve bir bireydir. Akademik başarısını yükseltmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayata hazırlamak temel görevimizdir.
      
 

Bu amaçla;
•    Mutlu, kişilikli, bilinçli;
•    Kendine güvenen ve donanımlı;
•    Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren;
•    Kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan;
•    Kendi mutluluğunu sağlama yanında; bunu başkalarının ve toplumun mutluluğu için çalışan ve paylaşan;
•    Eleştirici bir dimağ ve medeni cesaret sahibi olan;
•    Kendini, milletini ve insanlığı yüceltmeye çalışan;
•    Görevini, sorumluluğunu ve onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan;
•    Ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelere ve faaliyetlere, hem bağımsız olarak hem de işbirliğiyle katılmaya istek duyan, azimli, kararlı, atılgan;
•    Gerçekçi, araştırıcı, üretici ve faydalı olan;
•    Kişi ve toplum olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için düzenli ve disiplinli-sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, mücadele etme duygusu, heyecanı iradesi ve çabası içinde olan;
•    Çağdaş, akılcı ve demokrat davranışlı;
•    Kişilik ve ahlaki karakterde yetiştirmektir.


Yabancı Dil Eğitimi

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, ABC Okullarında yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Okulumuzda yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 
Nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekir. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve kullanabilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir.

İlkokul ve Ortaokulda İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.